پروژه شرکت تولیدی و صنعتی فولاد قائم یزد با شماره ثبت 1246 در تاریخ 30تیر 1386 در زمینی به مساحت  50 هزار هکتار در استان یزد راه اندازی شد.
این پروژه در آینده  قادر خواهد بود تسمه های صنعتی و ساختمانی، ورق های صنعتی و ساختمانی تا عرض 1000-گرد های صنعتی  قطر 80 الی 180 تولید کند.
حداکثر ظرفیت تولید این کارخانه 300تن در روز می باشد.
این پروژه در مرحله تفصیلی و ساخت تجهیزات نورد  قرار دارد و در اواسط سال 1403 به بهره برداری خواهد رسید.