فولاد الماس یزد یکی از زیر مجموعه های گروه صنعتی شکفته است؛ که بیشتر تمرکز خود را روی تولید نبشی و ناودانی قرار داده و در حال حاضر امکان تولید سالیانه 120000 هزار تن از این مقاطع را دارد.


محصولات عمده:
1. تولید انواع مقاطع فولادی نیمه سنگین شامل: ناودانی سایز 80-100-120-140-160 و نبشی سایز 80-100 و ناودانی اروپایی 8-10-12-14-16
2. ظرفیت اسمی: 120000 تن در سال

گالری تصاویر